زهره بهرامی

درباره من

دکتر زهره بهرامی
image

استادیار گروه آموزشی نانو شیمی @ دانشکده نانوفناوری

...

محقق گوگل

(1401/5/14)

استنادات

316

h-index

9

i10-index

9

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1401/5/14)

استنادات

233

مقالات

17

h-index

8

مؤلفین همکار

37

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1388-1392

دکترا

دانشگاه تهران

1383-1386

کارشناسی ارشد

خوارزمی

1379-1383

کارشناسی

الزهرا (س)

تجارب

1395 تا کنون

مشاور فرهنگی پردیس علوم و فناوری های نوین

دانشگاه سمنان

1395 تا کنون

مدیر گروه نانوشیمی

دانشگاه سمنان

مهارت ها

گذراندن دوره های آموزشی دستگاه های مختلف مانند XRD، SEM، AFM و BET

آشنایی با نرم افزارهای تخصصی شیمی مانند گوسین، HyperChemو Chem draw

اولویت های پژوهشی

ساخت نانومواد

نانوساختارهای مغناطیسی

نانوحامل ها و رهایش دارو

نانوکاتالیست ها

نانوسیال ها

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Fabrication and Characterization of Electrospun Scaffold Based on Polycaprolactone-Aloe vera and Polyvinyl Alcohol for Skin Tissue Engineering
FIBERS AND POLYMERS(2020)
9512929002, ^سید محمد صادق نوربخش*, امیر سلاطی, ^زهره بهرامی
Experimental investigation on the thermal performance and new correlation for thermal conductivity of aqueous copper oxide-doped MCM-41 nanofluids
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY(2020)
9411721005, ^زهره بهرامی*, ^فرامرز هرمزی
حذف کاتالیستی CH4و NOxاز اگزوز خودروهای گازسوز با نانوذرههای کبالت کرومیت (CoCr2O4)
پژوهش های کاربردی در شیمی(2019)
زهرا کاظمی زاده*, ^زهره بهرامی, ناهید پارسافر
Experimental study on the rheological behavior of nanolubricantcontaining MCM-41 nanoparticles with viscosity measurement
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY(2019)
^سیف الله سعدالدین, محمدحسین کاشفی*, ^زهره بهرامی
Iron-based nanomaterials used as magnetic mesoporous nanocomposites to catalyze the preparation of N-sulfonylimines
COMPTES RENDUS CHIMIE(2019)
اکرم آشوری*, سعید صمدی, بهزاد نصیری, ^زهره بهرامی
Hydrogen production from steam reforming of ethanol over Ni-Co bimetallic catalysts and MCM-41 as support
JOURNAL OF THE TAIWAN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS(2019)
9311137010, 9311137004, ^فرامرز هرمزی*, ^زهره بهرامی
ساخت نانوسیال با استفاده از نانوذرات سیلیکانی
دنیای نانو(2018)
9411721005, ^زهره بهرامی*, ^فرامرز هرمزی
Mesoporous Titanium Dioxide Nanoparticles: Synthesis, Characterization and Application as Photocatalyst for Removing of Phenazopyridine
شیمی کاربردی دانشگاه سمنان(2017)
9311721002, ^زهره بهرامی*
سنتز جاذب نانوکامپوزیت مغناطیسی و حذف یون ‌Pb(II) از پساب: اپتیمم‌سازی و مدلسازی فرآیند جذب
شیمی کاربردی دانشگاه سمنان(2016)
فاطمه جیریایی شراهی, افسانه شهبازی*, ^زهره بهرامی
اثر فاصله مگنت از کانال حاوی فروسیال بر شدت میدان مغناطیسی، نیروی کلوین و انتقال حرارت
دهمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت(2022-01-10)
9421135001, ^مهدیه ابوالحسنی*, ^فرامرز هرمزی, ^زهره بهرامی
سنتز سبز نانوذرات اکسید مس با استفاده از عصاره سبوس برنج
دومین همایش بین‌المللی تحقیقات در علوم و فناوری نانو/2ed International Conference on Nanotechnolog & Nanoscience(2021-08-07)
9811722015, ^زهره بهرامی*
نانو ذرات مغناطیسی با خاصیت آنتی باکتریال
نخستین کنفرانس ملّی مواد نوین(2021-03-02)
9811722017, ^زهره بهرامی*
نانوبیوکاتالیست های مغناطیسی
اولین کنفرانس بین المللی علوم و فناوری نانو/International Conference on Nanotechnolog & Nanoscience(2020-12-30)
9711722016, ^زهره بهرامی*
پانسمان های نانویی بر پایه نانوساختارهای کربنی
اولین کنفرانس بین المللی علوم و فناوری نانو/International Conference on Nanotechnolog & Nanoscience(2020-12-30)
9711722010, ^زهره بهرامی*
Effect of Silica Source on Size and Specific Surface Area of Ethane-bridged Mesoporous Organosilica Nanoparticles
هشتمین کنفرانس بین المللی نانوساختارها / 8th International Conference on Nanostructures (ICNS8)(2020-11-18)
9611722005, ^زهره بهرامی*, ^حسن عبدوس
Green Synthesis of ZnO Nanoparticles Using Different Rice Waste Extracts
هشتمین کنفرانس بین المللی نانوساختارها / 8th International Conference on Nanostructures (ICNS8)(2020-11-18)
9711722002, ^زهره بهرامی*, ^خاطره کفشدوزان
Synthesis of Dental Nanocomposites Based on Polymethyl Methacrylate and Periodic Mesoporous Organosilica (PMO) Nanoparticles
چهاردهمین کنفرانس بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر / 14th International Seminar on Polymer Science and Technology (ISPST 2020)(2020-11-11)
9611722005, ^زهره بهرامی*, ^حسن عبدوس
Piperazine-Functionalized Mesoporous Titanium Dioxide Nanoparticles: Synthesis and Characterization
ششمین کنفرانس ملی زئولیت ایران / The 6th IRANIAN NATIONAL ZEOLITE CONFERENCE(2019-09-17)
9611722001, ^زهره بهرامی*, ^فرامرز هرمزی
مروری بر نانوساختار مغناطیسی کبالت کرومیت (CoCr2O4) به عنوان نانوکاتالیست و نانورنگدانه
کنگره بین المللی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری(2018-09-11)
زهرا کاظمی زاده*, ^زهره بهرامی
Synthesis and Characterization of Periodic Mesoporous Silica Nanoparticles
International Congress and Exhibition of Science and Innovative Technology(2018-09-05)
9511722006, ^زهره بهرامی*, بیتا مهروی
Study of heat resistance of cobalt chromite (CoCr2O4) nanopigment
7th International Conference on Nanostructures (ICNS7)(2018-02-27)
زهرا کاظمی زاده*, ^زهره بهرامی
Synthesis and Characterization of CoFe2O4@MCM-41 Nanoparticles
7th International Conference on Nanostructures (ICNS7)(2018-02-27)
9511722004, ^زهره بهرامی*, بیتا مهروی
سنتز تک‌مرحله‌ای نانوذرات هسته - پوسته با ترکیب مگنتیت – سیلیکا
ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی متالورژی و مواد iMat 2017(2017-10-28)
9511223004, ^حسن عبدوس*, ^احسان برهانی, سید سلمان سیدافقهی, ^زهره بهرامی
Water-based stable nanofluid containing mesoporous silica nanoparticles
هفتمین همایش بین المللی نانوتکنولوژی(2017-09-07)
9411721005, ^زهره بهرامی*, ^فرامرز هرمزی
سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره درخت ارس
هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران(2017-09-06)
9411816007, ^داود کرتولی نژاد*, ^زهره بهرامی
سنتز و کاربرد نانومیله های SBA-15 به عنوان سیستم رهایش قارچ کش ها
دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست(2016-05-25)
9311721003, ^زهره بهرامی*, علیرضا بدیعی
Photocatalytic Degradation of Phenazopyridine in Aqueous Solution Using CoFe2O4 Nanoparticles
ششمین کنفرانس بین المللی نانوساختارها(2016-03-07)
9311721002, ^زهره بهرامی*, علیرضا بدیعی
ساخت نانوکاتالیست برای فرایند ریفورمینگ بخار اتانول
دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی(2016-02-25)
9311137010, ^فرامرز هرمزی*, ^زهره بهرامی
ارتقاء كاتاليزور ريفورمينگ اتانول براي كاهش محصولات جانبي
نجات طاهره(تاریخ دفاع: 1395/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي و پيش بيني اثر ويژگي هاي شيمي– فيزيكي نانو ذرات بر خواص انتقالي– ترموديناميكي نانو سيال در سيستمهاي حرارتي و برودتي
ياوري رسا ميثم ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانو ذره هاي تيتانيوم دي اكسيد مزومتخلخل با خاصيت مغناطيسي براي حذف فتو كاتاليستي فنازوپيريدين
حاج اسمعيلي آزاده(تاریخ دفاع: 1395/10/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانو ميله هاي15 -SBA با خاصيت مغناطيسي و ارزيابي عملكرد آن به عنوان سيستم هاي رهايش قارچ كشها
صفا نقي(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانوذرات MCM-41 دوپ شده با اكسيد مس و بررسي تاثير آن بر هدايت حرارتي نانوسيال
منصوركيائي فاطمه(تاریخ دفاع: 1396/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانوذرات هسته / پوسته SiO2 /Fe3O4 و بررسي خواص آن
فعاليان خاطره(تاریخ دفاع: 1397/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير نانو ذرات تيتانيوم دي اكسيد مزو متخلخل بر صفات جوانه زني بذر تاغ تحت تنش خشكي
موسوي كاني سيده تينا(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز سبز نانو ذرات نقره از عصاره درخت ارس (Juniperus excelsa)
جبيني سارا(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و مشخصه‌يابي نانوذره‌هاي MCM-41 دوپ شده با كبالت فريت و كاربرد آنها در رهايش داروي ضد سرطان جمسيتابين
خرمي منش رضوان(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و مشخصه‌يابي نانوذره‌هاي MCM-41 دوپ شده با كبالت فريت و كاربرد آنها در رهايش داروي ضد سرطان جمسيتابين
خرمي منش رضوان(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و مشخصه‌يابي نانوذره‌هاي ارگانوسيليكاي مزومتخلخل تناوبي و بررسي عملكرد آ‌ن‌ها به عناون سيستم رهايش داروي ضد سرطان جمسيتابين
عرفاني محمدجواد(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و مشخصه‌يابي نانوذره‌هاي ارگانوسيليكاي مزومتخلخل تناوبي و بررسي عملكرد آ‌ن‌ها به عناون سيستم رهايش داروي ضد سرطان جمسيتابين
عرفاني محمدجواد(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اندازه‌گيري و مدل‌سازي خواص انتقالي نانوسيال نانو لوله‌هاي كربني عامل‌دار شده
همتي حامد(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و مشخصه يابي داربست الكتروريسي شده پلي‌كاپرولاكتون ـ آلوئه‌ورا و پلي وينيل الكل براي مهندسي بافت پوست
شعبان نژاد اشكلك مرجان(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و اندازه گيري خواص انتقالي نانو سيال مغناطيسي MCM
يزديان نيلوفر ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و مشخصه يابي زخم پوش آنتي باكتريال با استفاده از مواد نانو متخلخل سيليكيايي حاوي نانو ذرات نقره
حسيني سيدسعيد ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت، اصلاح و كاربرد نانوذرات تيتانيوم دي اكسيد متخلخل در صنعت نفت
اسدي جواد(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت، اصلاح و كاربرد نانوذرات ارگانو سيليكاي مزو حفره تناوبي در توليد نانوكامپوزيت‌هاي دنداني
خرسند ريابي مهدي(تاریخ دفاع: 1399/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و اندازه گيري خواص انتقالي نانو سيال مغناطيسي فريت
صدوقي زينب ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي و عددي اثر ميدان مغناطيسي بر خواص ترموفيزيكي و انتقال حرارت فروسيال حاوي نانو ذرات فريت اسپينل
ديناروند مريم ، مقطع : دكتري
بررسي اثر سورفكتانت ها بر رشد نانو ساختارهاي اكسيد تنگستن سنتز شده به روش هيدرو ترمال
پورهادي كله بستي بهنام(تاریخ دفاع: 1399/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت، مشخصه‌يابي و بررسي خواص مكانيكي نانوكامپوزيت‌هاي رزين اپوكسي تقويت شده با نانوذرات مزومتخلخل سيليسي
سميعي فر علي ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي پايداري نانو سيالات سيليكاتي براي ازدياد برداشت نفت
جباري جبر بهاره ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز، مشخصه يابي و كاربرد نانوكامپوزيت آنتي باكتريال ارگانوسيليكاي مزوحفره تناوبي/ روي اكسيد/ بزاق زالو به عنوان سامانه رهايش دارو
اميرسليماني ارمين(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز، مشخصه يابي و كاربرد نانوكامپوزيت مغناطيسي ZnFe2O4@MCM-41 در حذف آلاينده هاي هيدروكربني از آب خروجي از مخازن نگهداري فرآورده هاي نفتي
غياثي سميرا ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مشخصه يابي نانوكامپوزيت ضد باكتريايي پلي وينيل الكل/گرافن اكسيد/ روي اكسيد
شهنازيان يلدا ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مشخصه يابي نانوبيوكاتاليست حاصل از تثبيت آنزيم سلولاز بر نانوكامپوزيت مغناطيسي CuFe2O4@MCM-41
مختاري دوست فاطمه ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مشخصه يابي الياف پنبه اي ضدباكتريايي با استفاده از نانوذرات مزومتخلخل روي اكسيد
چعب مجتبي ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز پوشش‌هاي فوق آبگريز بر پايه‌ي نانوذرات سيليكا اصلاح شده با تركيبات ارگانوسيلان به روش سل ـ ژل براي سطوح شيشه‌اي
قدرتي محمد(تاریخ دفاع: 1400/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه مدل شيارشدگي مبتني بر عملكرد مخلوط بتن آسفالتي گرم اصلاح شده با سيليس مزومتخلخل«LUS-1»
فلاح رضا ، مقطع : دكتري
سنتز، مشخصه يابي و بررسي خواص مغناطيسي نانوذرات كامپوزيتي سيليكا/ فريت كبالت
داداشي زين الدين حانيه ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مشخصه يابي نانوكامپوزيت ضد باكتريايي تيتانيا/روي-كبالت فريت و كاربرد آن به عنوان سيستم رهايش دارو
طيبي فاطمه ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مشخصه يابي نانوكامپوزيت پلي وينيل الكل/ مس اكسيد / MCM-41، بررسي خواص ضد باكتريايي و كاربرد آن به عنوان سيستم رهايش دارو
هاشمي گلوگردي ليلا ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مشخصه يابي نانوكامپوزيت ضد باكتريايي بنتونيت/ روي اكسيد/ MCM-41 و بررسي عملكرد آن به عنوان سيستم رهايش دارو
پناهي تبار زهرا ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي قابليت رهايش دارو، خواص آنتي باكتريال و مكانيكي هيدروژل PVA/PEG/MCM- 41/ZnO
سنتزهيدروژل آنتي باكتريال PEG/PVA/Bentonite/CuO، بررسي خواص مكانيكي و عملكرد آن به عنوان سامانه رهايش دارو
حاتمي هادي ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت نانوكامپوزيت پلي وينيليدين فلورايد/اكسيد گرافن /اكسيد مس(I) و بررسي خواص زيستي و كارايي در لايه هاي مياني ماسك ‌تنفسي
سنتز نانو الياف PVA/ Bentonite/ ZnO ، بررسي خواص آنتي باكتريال و كاربرد به عنوان سامانه رهايش دارو
ميشاوندان جواد ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير نانوذرات متخلخل سيليكا و تيتانيا بر مهار رسوب آسفالتين
ارتقاء كاتاليزور ريفورمينگ اتانول براي كاهش محصولات جانبي
نجات طاهره(تاریخ دفاع: 1395/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي و پيش بيني اثر ويژگي هاي شيمي– فيزيكي نانو ذرات بر خواص انتقالي– ترموديناميكي نانو سيال در سيستمهاي حرارتي و برودتي
ياوري رسا ميثم ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانو ذره هاي تيتانيوم دي اكسيد مزومتخلخل با خاصيت مغناطيسي براي حذف فتو كاتاليستي فنازوپيريدين
حاج اسمعيلي آزاده(تاریخ دفاع: 1395/10/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانو ميله هاي15 -SBA با خاصيت مغناطيسي و ارزيابي عملكرد آن به عنوان سيستم هاي رهايش قارچ كشها
صفا نقي(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانوذرات MCM-41 دوپ شده با اكسيد مس و بررسي تاثير آن بر هدايت حرارتي نانوسيال
منصوركيائي فاطمه(تاریخ دفاع: 1396/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانوذرات هسته / پوسته SiO2 /Fe3O4 و بررسي خواص آن
فعاليان خاطره(تاریخ دفاع: 1397/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير نانو ذرات تيتانيوم دي اكسيد مزو متخلخل بر صفات جوانه زني بذر تاغ تحت تنش خشكي
موسوي كاني سيده تينا(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز سبز نانو ذرات نقره از عصاره درخت ارس (Juniperus excelsa)
جبيني سارا(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و مشخصه‌يابي نانوذره‌هاي MCM-41 دوپ شده با كبالت فريت و كاربرد آنها در رهايش داروي ضد سرطان جمسيتابين
خرمي منش رضوان(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و مشخصه‌يابي نانوذره‌هاي MCM-41 دوپ شده با كبالت فريت و كاربرد آنها در رهايش داروي ضد سرطان جمسيتابين
خرمي منش رضوان(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و مشخصه‌يابي نانوذره‌هاي ارگانوسيليكاي مزومتخلخل تناوبي و بررسي عملكرد آ‌ن‌ها به عناون سيستم رهايش داروي ضد سرطان جمسيتابين
عرفاني محمدجواد(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و مشخصه‌يابي نانوذره‌هاي ارگانوسيليكاي مزومتخلخل تناوبي و بررسي عملكرد آ‌ن‌ها به عناون سيستم رهايش داروي ضد سرطان جمسيتابين
عرفاني محمدجواد(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اندازه‌گيري و مدل‌سازي خواص انتقالي نانوسيال نانو لوله‌هاي كربني عامل‌دار شده
همتي حامد(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و مشخصه يابي داربست الكتروريسي شده پلي‌كاپرولاكتون ـ آلوئه‌ورا و پلي وينيل الكل براي مهندسي بافت پوست
شعبان نژاد اشكلك مرجان(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و اندازه گيري خواص انتقالي نانو سيال مغناطيسي MCM
يزديان نيلوفر ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و مشخصه يابي زخم پوش آنتي باكتريال با استفاده از مواد نانو متخلخل سيليكيايي حاوي نانو ذرات نقره
حسيني سيدسعيد ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت، اصلاح و كاربرد نانوذرات تيتانيوم دي اكسيد متخلخل در صنعت نفت
اسدي جواد(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت، اصلاح و كاربرد نانوذرات ارگانو سيليكاي مزو حفره تناوبي در توليد نانوكامپوزيت‌هاي دنداني
خرسند ريابي مهدي(تاریخ دفاع: 1399/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و اندازه گيري خواص انتقالي نانو سيال مغناطيسي فريت
صدوقي زينب ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي و عددي اثر ميدان مغناطيسي بر خواص ترموفيزيكي و انتقال حرارت فروسيال حاوي نانو ذرات فريت اسپينل
ديناروند مريم ، مقطع : دكتري
بررسي اثر سورفكتانت ها بر رشد نانو ساختارهاي اكسيد تنگستن سنتز شده به روش هيدرو ترمال
پورهادي كله بستي بهنام(تاریخ دفاع: 1399/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت، مشخصه‌يابي و بررسي خواص مكانيكي نانوكامپوزيت‌هاي رزين اپوكسي تقويت شده با نانوذرات مزومتخلخل سيليسي
سميعي فر علي ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي پايداري نانو سيالات سيليكاتي براي ازدياد برداشت نفت
جباري جبر بهاره ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز، مشخصه يابي و كاربرد نانوكامپوزيت آنتي باكتريال ارگانوسيليكاي مزوحفره تناوبي/ روي اكسيد/ بزاق زالو به عنوان سامانه رهايش دارو
اميرسليماني ارمين(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز، مشخصه يابي و كاربرد نانوكامپوزيت مغناطيسي ZnFe2O4@MCM-41 در حذف آلاينده هاي هيدروكربني از آب خروجي از مخازن نگهداري فرآورده هاي نفتي
غياثي سميرا ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مشخصه يابي نانوكامپوزيت ضد باكتريايي پلي وينيل الكل/گرافن اكسيد/ روي اكسيد
شهنازيان يلدا ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مشخصه يابي نانوبيوكاتاليست حاصل از تثبيت آنزيم سلولاز بر نانوكامپوزيت مغناطيسي CuFe2O4@MCM-41
مختاري دوست فاطمه ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مشخصه يابي الياف پنبه اي ضدباكتريايي با استفاده از نانوذرات مزومتخلخل روي اكسيد
چعب مجتبي ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز پوشش‌هاي فوق آبگريز بر پايه‌ي نانوذرات سيليكا اصلاح شده با تركيبات ارگانوسيلان به روش سل ـ ژل براي سطوح شيشه‌اي
قدرتي محمد(تاریخ دفاع: 1400/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه مدل شيارشدگي مبتني بر عملكرد مخلوط بتن آسفالتي گرم اصلاح شده با سيليس مزومتخلخل«LUS-1»
فلاح رضا ، مقطع : دكتري
سنتز، مشخصه يابي و بررسي خواص مغناطيسي نانوذرات كامپوزيتي سيليكا/ فريت كبالت
داداشي زين الدين حانيه ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مشخصه يابي نانوكامپوزيت ضد باكتريايي تيتانيا/روي-كبالت فريت و كاربرد آن به عنوان سيستم رهايش دارو
طيبي فاطمه ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مشخصه يابي نانوكامپوزيت پلي وينيل الكل/ مس اكسيد / MCM-41، بررسي خواص ضد باكتريايي و كاربرد آن به عنوان سيستم رهايش دارو
هاشمي گلوگردي ليلا ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مشخصه يابي نانوكامپوزيت ضد باكتريايي بنتونيت/ روي اكسيد/ MCM-41 و بررسي عملكرد آن به عنوان سيستم رهايش دارو
پناهي تبار زهرا ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي قابليت رهايش دارو، خواص آنتي باكتريال و مكانيكي هيدروژل PVA/PEG/MCM- 41/ZnO
سنتزهيدروژل آنتي باكتريال PEG/PVA/Bentonite/CuO، بررسي خواص مكانيكي و عملكرد آن به عنوان سامانه رهايش دارو
حاتمي هادي ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت نانوكامپوزيت پلي وينيليدين فلورايد/اكسيد گرافن /اكسيد مس(I) و بررسي خواص زيستي و كارايي در لايه هاي مياني ماسك ‌تنفسي
سنتز نانو الياف PVA/ Bentonite/ ZnO ، بررسي خواص آنتي باكتريال و كاربرد به عنوان سامانه رهايش دارو
ميشاوندان جواد ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير نانوذرات متخلخل سيليكا و تيتانيا بر مهار رسوب آسفالتين
داربست مهندسی بافت پوست بر پایه پلی کاپرولاکتون، پلی وینیل الکل و آلوئه ورا
دانشگاه سمنان(2019-10-23)
داربست مهندسی بافت پوست بر پایه پلی کاپرولاکتون، پلی وینیل الکل و آلوئه ورا
(2019-10-23)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
Nanotechnoloy understanding small systems   (65 بار دانلود)
با سلام، فصل های 4 و 8 این مرجع منابع آزمون خواهند بود.
Springer Handbook of Nanomaterials   (75 بار دانلود)
با سلام، فصل های 2 و 12 این مرجع منابع آزمون خواهند بود.

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
شیمی عمومی   (451 بار دانلود)
ارائه شده در نیمسال دوم سال تحصیلی
رشته : مهندسی شیمی
شیمی عمومی   (448 بار دانلود)
ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی
رشته : مهندسی شیمی
ساخت و کاربرد نانومواد   (441 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی , گرایش : نانوفناوری
شیمی و نانوفناوری   (426 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی , گرایش : نانوفناوری
نانوسرامیک ها   (464 بار دانلود)
رشته : علوم و فناوری نانو , گرایش : نانومواد
نانوتکنولوژی پیشرفته 2   (416 بار دانلود)
رشته : علوم و فناوری نانو , گرایش : نانومواد
نانوتکنولوژی پیشرفته 1   (467 بار دانلود)
رشته : علوم و فناوری نانو , گرایش : نانومواد

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

دانشگاه سمنان- پردیس شماره 1- پردیس علوم و فن آوری های نوین- دانشکده نانوفناوری
bahrami.zoh@semnan.ac.ir
(+98)2331535406

فرم تماس