زهره بهرامی

درباره من

دکتر زهره بهرامی
image

استادیار گروه آموزشی نانو شیمی @ دانشکده نانوفناوری

...

محقق گوگل

(1399/11/3)

استنادات

231

h-index

9

i10-index

9

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1399/10/30)

استنادات

164

مقالات

13

h-index

8

مؤلفین همکار

31

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1388-1392

دکترا

دانشگاه تهران

1383-1386

کارشناسی ارشد

خوارزمی

1379-1383

کارشناسی

الزهرا (س)

تجارب

1395 تا کنون

مشاور فرهنگی پردیس علوم و فناوری های نوین

دانشگاه سمنان

1395 تا کنون

مدیر گروه نانوشیمی

دانشگاه سمنان

مهارت ها

گذراندن دوره های آموزشی دستگاه های مختلف مانند XRD، SEM، AFM و BET

آشنایی با نرم افزارهای تخصصی شیمی مانند گوسین، HyperChemو Chem draw

اولویت های پژوهشی

ساخت نانومواد

نانوساختارهای مغناطیسی

نانوحامل ها و رهایش دارو

نانوکاتالیست ها

نانوسیال ها

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
Fabrication and Characterization of Electrospun Scaffold Based on Polycaprolactone-Aloe vera and Polyvinyl Alcohol for Skin Tissue Engineering
FIBERS AND POLYMERS(2020)
9512929002, ^سید محمد صادق نوربخش*, امیر سلاطی, ^زهره بهرامی
Experimental investigation on the thermal performance and new correlation for thermal conductivity of aqueous copper oxide-doped MCM-41 nanofluids
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY(2020)
9411721005, ^زهره بهرامی*, ^فرامرز هرمزی
حذف کاتالیستی CH4و NOxاز اگزوز خودروهای گازسوز با نانوذرههای کبالت کرومیت (CoCr2O4)
پژوهش های کاربردی در شیمی(2019)
زهرا کاظمی زاده*, ^زهره بهرامی, ناهید پارسافر
Experimental study on the rheological behavior of nanolubricantcontaining MCM-41 nanoparticles with viscosity measurement
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY(2019)
^سیف الله سعدالدین, محمدحسین کاشفی*, ^زهره بهرامی
Iron-based nanomaterials used as magnetic mesoporous nanocomposites to catalyze the preparation of N-sulfonylimines
COMPTES RENDUS CHIMIE(2019)
اکرم آشوری*, سعید صمدی, بهزاد نصیری, ^زهره بهرامی
Hydrogen production from steam reforming of ethanol over Ni-Co bimetallic catalysts and MCM-41 as support
JOURNAL OF THE TAIWAN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS(2019)
9311137010, 9311137004, ^فرامرز هرمزی*, ^زهره بهرامی
ساخت نانوسیال با استفاده از نانوذرات سیلیکانی
دنیای نانو(2018)
9411721005, ^زهره بهرامی*, ^فرامرز هرمزی
Mesoporous Titanium Dioxide Nanoparticles: Synthesis, Characterization and Application as Photocatalyst for Removing of Phenazopyridine
شیمی کاربردی دانشگاه سمنان(2017)
9311721002, ^زهره بهرامی*
سنتز جاذب نانوکامپوزیت مغناطیسی و حذف یون ‌Pb(II) از پساب: اپتیمم‌سازی و مدلسازی فرآیند جذب
شیمی کاربردی دانشگاه سمنان(2016)
فاطمه جیریایی شراهی, افسانه شهبازی*, ^زهره بهرامی
Green Synthesis of ZnO Nanoparticles Using Different Rice Waste Extracts
هشتمین کنفرانس بین المللی نانوساختارها / 8th International Conference on Nanostructures (ICNS8)(2020-11-18)
9711722002, ^زهره بهرامی*, ^خاطره کفشدوزان
Effect of Silica Source on Size and Specific Surface Area of Ethane-bridged Mesoporous Organosilica Nanoparticles
هشتمین کنفرانس بین المللی نانوساختارها / 8th International Conference on Nanostructures (ICNS8)(2020-11-18)
9611722005, ^زهره بهرامی*, ^حسن عبدوس
Synthesis of Dental Nanocomposites Based on Polymethyl Methacrylate and Periodic Mesoporous Organosilica (PMO) Nanoparticles
چهاردهمین کنفرانس بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر / 14th International Seminar on Polymer Science and Technology (ISPST 2020)(2020-11-11)
9611722005, ^زهره بهرامی*, ^حسن عبدوس
Piperazine-Functionalized Mesoporous Titanium Dioxide Nanoparticles: Synthesis and Characterization
ششمین کنفرانس ملی زئولیت ایران / The 6th IRANIAN NATIONAL ZEOLITE CONFERENCE(2019-09-17)
9611722001, ^زهره بهرامی*, ^فرامرز هرمزی
مروری بر نانوساختار مغناطیسی کبالت کرومیت (CoCr2O4) به عنوان نانوکاتالیست و نانورنگدانه
کنگره بین المللی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری(2018-09-11)
زهرا کاظمی زاده*, ^زهره بهرامی
Synthesis and Characterization of Periodic Mesoporous Silica Nanoparticles
International Congress and Exhibition of Science and Innovative Technology(2018-09-05)
9511722006, ^زهره بهرامی*, بیتا مهروی
Synthesis and Characterization of CoFe2O4@MCM-41 Nanoparticles
7th International Conference on Nanostructures (ICNS7)(2018-02-27)
9511722004, ^زهره بهرامی*, بیتا مهروی
Study of heat resistance of cobalt chromite (CoCr2O4) nanopigment
7th International Conference on Nanostructures (ICNS7)(2018-02-27)
زهرا کاظمی زاده*, ^زهره بهرامی
سنتز تک‌مرحله‌ای نانوذرات هسته - پوسته با ترکیب مگنتیت – سیلیکا
ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی متالورژی و مواد iMat 2017(2017-10-28)
9511223004, ^حسن عبدوس*, ^احسان برهانی, سید سلمان سیدافقهی, ^زهره بهرامی
Water-based stable nanofluid containing mesoporous silica nanoparticles
هفتمین همایش بین المللی نانوتکنولوژی(2017-09-07)
9411721005, ^زهره بهرامی*, ^فرامرز هرمزی
سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره درخت ارس
هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران(2017-09-06)
9411816007, ^داود کرتولی نژاد*, ^زهره بهرامی
سنتز و کاربرد نانومیله های SBA-15 به عنوان سیستم رهایش قارچ کش ها
دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست(2016-05-25)
9311721003, ^زهره بهرامی*, علیرضا بدیعی
Photocatalytic Degradation of Phenazopyridine in Aqueous Solution Using CoFe2O4 Nanoparticles
ششمین کنفرانس بین المللی نانوساختارها(2016-03-07)
9311721002, ^زهره بهرامی*, علیرضا بدیعی
ساخت نانوکاتالیست برای فرایند ریفورمینگ بخار اتانول
دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی(2016-02-25)
9311137010, ^فرامرز هرمزی*, ^زهره بهرامی
ارتقاء كاتاليزور ريفورمينگ اتانول براي كاهش محصولات جانبي
نجات طاهره(تاریخ دفاع: 1395/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانو ذره هاي تيتانيوم دي اكسيد مزومتخلخل با خاصيت مغناطيسي براي حذف فتو كاتاليستي فنازوپيريدين
حاج اسمعيلي آزاده(تاریخ دفاع: 1395/10/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانو ميله هاي15 -SBA با خاصيت مغناطيسي و ارزيابي عملكرد آن به عنوان سيستم هاي رهايش قارچ كشها
صفا نقي(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانوذرات MCM-41 دوپ شده با اكسيد مس و بررسي تاثير آن بر هدايت حرارتي نانوسيال
منصوركيائي فاطمه(تاریخ دفاع: 1396/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانوذرات هسته / پوسته SiO2 /Fe3O4 و بررسي خواص آن
فعاليان خاطره(تاریخ دفاع: 1397/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير نانو ذرات تيتانيوم دي اكسيد مزو متخلخل بر صفات جوانه زني بذر تاغ تحت تنش خشكي
موسوي كاني سيده تينا(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز سبز نانو ذرات نقره از عصاره درخت ارس (Juniperus excelsa)
جبيني سارا(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و مشخصه‌يابي نانوذره‌هاي MCM-41 دوپ شده با كبالت فريت و كاربرد آنها در رهايش داروي ضد سرطان جمسيتابين
خرمي منش رضوان(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و مشخصه‌يابي نانوذره‌هاي MCM-41 دوپ شده با كبالت فريت و كاربرد آنها در رهايش داروي ضد سرطان جمسيتابين
خرمي منش رضوان(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و مشخصه‌يابي نانوذره‌هاي ارگانوسيليكاي مزومتخلخل تناوبي و بررسي عملكرد آ‌ن‌ها به عناون سيستم رهايش داروي ضد سرطان جمسيتابين
عرفاني محمدجواد(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و مشخصه‌يابي نانوذره‌هاي ارگانوسيليكاي مزومتخلخل تناوبي و بررسي عملكرد آ‌ن‌ها به عناون سيستم رهايش داروي ضد سرطان جمسيتابين
عرفاني محمدجواد(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اندازه‌گيري و مدل‌سازي خواص انتقالي نانوسيال نانو لوله‌هاي كربني عامل‌دار شده
همتي حامد(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و مشخصه يابي داربست الكتروريسي شده پلي‌كاپرولاكتون ـ آلوئه‌ورا و پلي وينيل الكل براي مهندسي بافت پوست
شعبان نژاد اشكلك مرجان(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر سورفكتانت ها بر رشد نانو ساختارهاي اكسيد تنگستن سنتز شده به روش هيدرو ترمال
پورهادي كله بستي بهنام(تاریخ دفاع: 1399/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
داربست مهندسی بافت پوست بر پایه پلی کاپرولاکتون، پلی وینیل الکل و آلوئه ورا
(2019-10-23)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
شیمی عمومی   (210 بار دانلود)
ارائه شده در نیمسال دوم سال تحصیلی
رشته : مهندسی شیمی
شیمی عمومی   (208 بار دانلود)
ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی
رشته : مهندسی شیمی
ساخت و کاربرد نانومواد   (183 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی , گرایش : نانوفناوری
شیمی و نانوفناوری   (174 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی , گرایش : نانوفناوری
نانوسرامیک ها   (189 بار دانلود)
رشته : علوم و فناوری نانو , گرایش : نانومواد
نانوتکنولوژی پیشرفته 2   (174 بار دانلود)
رشته : علوم و فناوری نانو , گرایش : نانومواد
نانوتکنولوژی پیشرفته 1   (195 بار دانلود)
رشته : علوم و فناوری نانو , گرایش : نانومواد

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

دانشگاه سمنان- پردیس شماره 1- پردیس علوم و فن آوری های نوین- دانشکده نانوفناوری
bahrami.zoh@semnan.ac.ir
(+98)2331535406

فرم تماس