زهره بهرامی

درباره من

دکتر زهره بهرامی
image

استادیار گروه آموزشی نانو شیمی @ دانشکده نانوفناوری

...

محقق گوگل

(1403/1/29)

استنادات

418

h-index

12

i10-index

12

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1403/2/1)

استنادات

308

مقالات

20

h-index

10

مؤلفین همکار

39

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1388-1392

دکترا

دانشگاه تهران

1383-1386

کارشناسی ارشد

خوارزمی

1379-1383

کارشناسی

الزهرا (س)

تجارب

1395-1398

مشاور فرهنگی پردیس علوم و فناوری های نوین

دانشگاه سمنان

1395 تا کنون

مدیر گروه نانوشیمی

دانشگاه سمنان

مهارت ها

گذراندن دوره های آموزشی دستگاه های مختلف مانند XRD، SEM، AFM و BET

آشنایی با نرم افزارهای تخصصی شیمی مانند گوسین، HyperChemو Chem draw

اولویت های پژوهشی

سنتز نانومواد (مواد متخلخل، مغناطیسی، نانوکامپوزیت‌ها و ...)

رهایش دارو

ترکیبات آنتی باکتریال

حذف آلاینده‌ها

نانوسیال

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Mesoporous Titanium Dioxide Nanoparticles: Synthesis, Characterization and Application as Photocatalyst for Removing of Phenazopyridine
شیمی کاربردی دانشگاه سمنان(2017)
9311721002, ^زهره بهرامی*
سنتز جاذب نانوکامپوزیت مغناطیسی و حذف یون ‌Pb(II) از پساب: اپتیمم‌سازی و مدلسازی فرآیند جذب
شیمی کاربردی دانشگاه سمنان(2016)
فاطمه جیریایی شراهی, افسانه شهبازی*, ^زهره بهرامی
ساخت نانوسیال با استفاده از نانوذرات سیلیکانی
دنیای نانو(ترویجی)(2018)
9411721005, ^زهره بهرامی*, ^فرامرز هرمزی
Hydrogen production from steam reforming of ethanol over Ni-Co bimetallic catalysts and MCM-41 as support
JOURNAL OF THE TAIWAN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS(2019)
9311137010, 9311137004, ^فرامرز هرمزی*, ^زهره بهرامی
Experimental investigation on the thermal performance and new correlation for thermal conductivity of aqueous copper oxide-doped MCM-41 nanofluids
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY(2020)
9411721005, ^زهره بهرامی*, ^فرامرز هرمزی
Experimental study on the rheological behavior of nanolubricantcontaining MCM-41 nanoparticles with viscosity measurement
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY(2019)
^سیف الله سعدالدین, محمدحسین کاشفی*, ^زهره بهرامی
Iron-based nanomaterials used as magnetic mesoporous nanocomposites to catalyze the preparation of N-sulfonylimines
COMPTES RENDUS CHIMIE(2019)
اکرم آشوری*, سعید صمدی, بهزاد نصیری, ^زهره بهرامی
حذف کاتالیستی CH4و NOxاز اگزوز خودروهای گازسوز با نانوذرههای کبالت کرومیت (CoCr2O4)
پژوهش های کاربردی در شیمی(2019)
زهرا کاظمی زاده*, ^زهره بهرامی, ناهید پارسافر
Fabrication and Characterization of Electrospun Scaffold Based on Polycaprolactone-Aloe vera and Polyvinyl Alcohol for Skin Tissue Engineering
FIBERS AND POLYMERS(2020)
9512929002, ^سید محمد صادق نوربخش*, امیر سلاطی, ^زهره بهرامی
مقایسه نتایج آزمایشهایDSRوMSCRبر پایه عملکرد شیارشدگی چسبانندههای قیری اصلاحشده با سیلیس مزومتخلخل
مهندسی زیرساخت های حمل و نقل(2021)
9611144001, ^غلامعلی شفابخش*, ^زهره بهرامی
Cooling capacity of magnetic nanofluid in presence of magnetic field based on first and second laws of thermodynamics analysis
ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS(2022)
9421135001, ^مهدیه ابوالحسنی*, ^فرامرز هرمزی, ^زهره بهرامی
EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF HIGH TEMPERATURE BEHAVIOUR OF AN ASPHALT BINDER MODIFIED WITH LAVAL UNIVERSITY SILICA BASED ON MULTIPLE STRESS CREEP AND RECOVERY TEST
BALTIC JOURNAL OF ROAD AND BRIDGE ENGINEERING(2022)
9611144001, ^غلامعلی شفابخش*, ^زهره بهرامی
تأثیرنانو ذرات دی اکسیدتیتانیوم مزو متخلخل بر صفات جوانه زنی بذرسیاه تاغ (Haloxylon aphyllum)تحت تنش خشکی
پژوهش های بذر ایران(2022)
9411816015, ^داود کرتولی نژاد*, ^زهره بهرامی, ^علی اصغر ذوالفقاری, الهه نیکویی
Effects of magnetic field gradient on heat transfer and irreversibility in a channel
CHEMICAL ENGINEERING COMMUNICATIONS(2023)
9421135001, ^مهدیه ابوالحسنی*, ^فرامرز هرمزی, ^زهره بهرامی
Synthesis of superhydrophobic coatings based on silica nanostructure modified with organosilane compounds by sol–gel method for glass surfaces
Scientific Reports(2023)
9711722013, ^مهدی موسوی کمازانی*, ^زهره بهرامی
Experimental investigation and performance comparison of Fe3O4/water and CoFe2O4/ water ferrofluids in presence of a magnetic field in a cooling system
JOURNAL OF THE TAIWAN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS(2023)
9421135001, ^مهدیه ابوالحسنی*, ^فرامرز هرمزی, ^زهره بهرامی
Investigation of the effect of nanoparticle type on ferrofluid viscosity and its thermal performance in the presence and absence of a magnetic field: A new correlation
JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS(2023)
9421135001, ^مهدیه ابوالحسنی*, ^فرامرز هرمزی, ^زهره بهرامی
Hydrothermal synthesis of WO3 nanorods: pH adjustment stage additive comparison and photocatalysis activities
Progress in Physics of Applied Materials(2023)
9611339008, محدثه جمالی, ^زهره بهرامی, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی*
Photocatalytic Degradation of Phenazopyridine in Aqueous Solution Using CoFe2O4 Nanoparticles
ششمین کنفرانس بین المللی نانوساختارها(2016-03-07)
9311721002, ^زهره بهرامی*, علیرضا بدیعی
سنتز و کاربرد نانومیله های SBA-15 به عنوان سیستم رهایش قارچ کش ها
دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست(2016-05-25)
9311721003, ^زهره بهرامی*, علیرضا بدیعی
ساخت نانوکاتالیست برای فرایند ریفورمینگ بخار اتانول
دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی(2016-02-25)
9311137010, ^فرامرز هرمزی*, ^زهره بهرامی
سنتز تک‌مرحله‌ای نانوذرات هسته - پوسته با ترکیب مگنتیت – سیلیکا
ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی متالورژی و مواد iMat 2017(2017-10-28)
9511223004, ^حسن عبدوس*, ^احسان برهانی, سید سلمان سیدافقهی, ^زهره بهرامی
سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره درخت ارس
هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران(2017-09-06)
9411816007, ^داود کرتولی نژاد*, ^زهره بهرامی
Water-based stable nanofluid containing mesoporous silica nanoparticles
هفتمین همایش بین المللی نانوتکنولوژی(2017-09-07)
9411721005, ^زهره بهرامی*, ^فرامرز هرمزی
Synthesis and Characterization of CoFe2O4@MCM-41 Nanoparticles
7th International Conference on Nanostructures (ICNS7)(2018-02-27)
9511722004, ^زهره بهرامی*, بیتا مهروی
Study of heat resistance of cobalt chromite (CoCr2O4) nanopigment
7th International Conference on Nanostructures (ICNS7)(2018-02-27)
زهرا کاظمی زاده*, ^زهره بهرامی
Synthesis and Characterization of Periodic Mesoporous Silica Nanoparticles
International Congress and Exhibition of Science and Innovative Technology(2018-09-05)
9511722006, ^زهره بهرامی*, بیتا مهروی
مروری بر نانوساختار مغناطیسی کبالت کرومیت (CoCr2O4) به عنوان نانوکاتالیست و نانورنگدانه
کنگره بین المللی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری(2018-09-11)
زهرا کاظمی زاده*, ^زهره بهرامی
Piperazine-Functionalized Mesoporous Titanium Dioxide Nanoparticles: Synthesis and Characterization
ششمین کنفرانس ملی زئولیت ایران / The 6th IRANIAN NATIONAL ZEOLITE CONFERENCE(2019-09-17)
9611722001, ^زهره بهرامی*, ^فرامرز هرمزی
Green Synthesis of ZnO Nanoparticles Using Different Rice Waste Extracts
هشتمین کنفرانس بین المللی نانوساختارها / 8th International Conference on Nanostructures (ICNS8)(2020-11-18)
9711722002, ^زهره بهرامی*, ^خاطره کفشدوزان
Effect of Silica Source on Size and Specific Surface Area of Ethane-bridged Mesoporous Organosilica Nanoparticles
هشتمین کنفرانس بین المللی نانوساختارها / 8th International Conference on Nanostructures (ICNS8)(2020-11-18)
9611722005, ^زهره بهرامی*, ^حسن عبدوس
Synthesis of Dental Nanocomposites Based on Polymethyl Methacrylate and Periodic Mesoporous Organosilica (PMO) Nanoparticles
چهاردهمین کنفرانس بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر / 14th International Seminar on Polymer Science and Technology (ISPST 2020)(2020-11-11)
9611722005, ^زهره بهرامی*, ^حسن عبدوس
پانسمان های نانویی بر پایه نانوساختارهای کربنی
اولین کنفرانس بین المللی علوم و فناوری نانو/International Conference on Nanotechnolog & Nanoscience(2020-12-30)
9711722010, ^زهره بهرامی*
نانوبیوکاتالیست های مغناطیسی
اولین کنفرانس بین المللی علوم و فناوری نانو/International Conference on Nanotechnolog & Nanoscience(2020-12-30)
9711722016, ^زهره بهرامی*
نانو ذرات مغناطیسی با خاصیت آنتی باکتریال
نخستین کنفرانس ملّی مواد نوین(2021-03-02)
9811722017, ^زهره بهرامی*
سنتز سبز نانوذرات اکسید مس با استفاده از عصاره سبوس برنج
دومین همایش بین‌المللی تحقیقات در علوم و فناوری نانو/2ed International Conference on Nanotechnolog & Nanoscience(2021-08-07)
9811722015, ^زهره بهرامی*
اثر فاصله مگنت از کانال حاوی فروسیال بر شدت میدان مغناطیسی، نیروی کلوین و انتقال حرارت
دهمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت(2022-01-10)
9421135001, ^مهدیه ابوالحسنی*, ^فرامرز هرمزی, ^زهره بهرامی
سنتز، مشخصه يابي و كاربرد نانوكامپوزيت مغناطيسي ZnFe2O4@MCM-41 براي حذف متيل ترشيو بوتيل اتر (MTBE)
غياثي سميرا(تاریخ دفاع: 1402/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مشخصه يابي نانوكامپوزيت الكتروريسي شده روي اكسيد/ بنتونيت/پلي وينيل الكل، بررسي فعاليت ضدباكتريايي و كاربرد به عنوان سامانه رهايش دارو
ميشاوندان جواد(تاریخ دفاع: 1402/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مشخصه يابي هيدروژل PEG/PVA/Bentonite/CuOبررسي فعاليت ضدباكتريايي، خواص مكانيكي و عملكرد آن به عنوان سامانه رهايش داروي استرپتومايسين
حاتمي هادي(تاریخ دفاع: 1402/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مشخصه يابي نانوكامپوزيت ضد باكتريايي بنتونيت/ روي اكسيد/ MCM-41 و بررسي عملكرد آن به عنوان سيستم رهايش دارو
پناهي تبار زهرا(تاریخ دفاع: 1401/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مشخصه يابي نانوكامپوزيت پلي وينيل الكل/ مس اكسيد / MCM-41، بررسي خواص ضد باكتريايي و كاربرد آن به عنوان سيستم رهايش دارو
هاشمي گلوگردي ليلا(تاریخ دفاع: 1400/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مشخصه يابي نانوكامپوزيت ضد باكتريايي تيتانيا/روي-كبالت فريت و كاربرد آن به عنوان سيستم رهايش دارو
طيبي فاطمه(تاریخ دفاع: 1401/03/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز، مشخصه يابي و بررسي خواص مغناطيسي نانوذرات كامپوزيتي سيليكا/ فريت كبالت
داداشي زين الدين حانيه(تاریخ دفاع: 1401/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه مدل شيارشدگي مبتني بر عملكرد مخلوط بتن آسفالتي گرم اصلاح شده با سيليس مزومتخلخل«LUS-1»
فلاح رضا(تاریخ دفاع: 1401/03/24) ، مقطع : دكتري
سنتز پوشش‌هاي فوق آبگريز بر پايه‌ي نانوذرات سيليكا اصلاح شده با تركيبات ارگانوسيلان به روش سل ـ ژل براي سطوح شيشه‌اي
قدرتي محمد(تاریخ دفاع: 1400/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مشخصه يابي الياف پنبه اي ضدباكتريايي با استفاده از نانوذرات مزومتخلخل روي اكسيد
چعب مجتبي(تاریخ دفاع: 1401/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مشخصه يابي نانوبيوكاتاليست حاصل از تثبيت آنزيم سلولاز بر نانوكامپوزيت مغناطيسي CuFe2O4@MCM-41
مختاري دوست فاطمه(تاریخ دفاع: 1401/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مشخصه يابي نانوكامپوزيت ضد باكتريايي پلي وينيل الكل/گرافن اكسيد/ روي اكسيد
شهنازيان يلدا(تاریخ دفاع: 1400/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز، مشخصه يابي و كاربرد نانوكامپوزيت آنتي باكتريال ارگانوسيليكاي مزوحفره تناوبي/ روي اكسيد/ بزاق زالو به عنوان سامانه رهايش دارو
اميرسليماني ارمين(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي پايداري نانو سيالات سيليكاتي براي ازدياد برداشت نفت
جباري جبر بهاره(تاریخ دفاع: 1401/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر سورفكتانت ها بر رشد نانو ساختارهاي اكسيد تنگستن سنتز شده به روش هيدرو ترمال
پورهادي كله بستي بهنام(تاریخ دفاع: 1399/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي و عددي اثر ميدان مغناطيسي بر خواص ترموفيزيكي و انتقال حرارت فروسيال حاوي نانو ذرات فريت اسپينل
ديناروند مريم(تاریخ دفاع: 1401/07/16) ، مقطع : دكتري
سنتز و اندازه گيري خواص انتقالي نانو سيال مغناطيسي فريت
صدوقي زينب(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت، اصلاح و كاربرد نانوذرات ارگانو سيليكاي مزو حفره تناوبي در توليد نانوكامپوزيت‌هاي دنداني
خرسند ريابي مهدي(تاریخ دفاع: 1399/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت، اصلاح و كاربرد نانوذرات تيتانيوم دي اكسيد متخلخل در صنعت نفت
اسدي جواد(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و مشخصه يابي داربست الكتروريسي شده پلي‌كاپرولاكتون ـ آلوئه‌ورا و پلي وينيل الكل براي مهندسي بافت پوست
شعبان نژاد اشكلك مرجان(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اندازه‌گيري و مدل‌سازي خواص انتقالي نانوسيال نانو لوله‌هاي كربني عامل‌دار شده
همتي حامد(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و مشخصه‌يابي نانوذره‌هاي ارگانوسيليكاي مزومتخلخل تناوبي و بررسي عملكرد آ‌ن‌ها به عناون سيستم رهايش داروي ضد سرطان جمسيتابين
عرفاني محمدجواد(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و مشخصه‌يابي نانوذره‌هاي ارگانوسيليكاي مزومتخلخل تناوبي و بررسي عملكرد آ‌ن‌ها به عناون سيستم رهايش داروي ضد سرطان جمسيتابين
عرفاني محمدجواد(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و مشخصه‌يابي نانوذره‌هاي MCM-41 دوپ شده با كبالت فريت و كاربرد آنها در رهايش داروي ضد سرطان جمسيتابين
خرمي منش رضوان(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و مشخصه‌يابي نانوذره‌هاي MCM-41 دوپ شده با كبالت فريت و كاربرد آنها در رهايش داروي ضد سرطان جمسيتابين
خرمي منش رضوان(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز سبز نانو ذرات نقره از عصاره درخت ارس (Juniperus excelsa)
جبيني سارا(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير نانو ذرات تيتانيوم دي اكسيد مزو متخلخل بر صفات جوانه زني بذر تاغ تحت تنش خشكي
موسوي كاني سيده تينا(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانوذرات هسته / پوسته SiO2 /Fe3O4 و بررسي خواص آن
فعاليان خاطره(تاریخ دفاع: 1397/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانوذرات MCM-41 دوپ شده با اكسيد مس و بررسي تاثير آن بر هدايت حرارتي نانوسيال
منصوركيائي فاطمه(تاریخ دفاع: 1396/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانو ميله هاي15 -SBA با خاصيت مغناطيسي و ارزيابي عملكرد آن به عنوان سيستم هاي رهايش قارچ كشها
صفا نقي(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانو ذره هاي تيتانيوم دي اكسيد مزومتخلخل با خاصيت مغناطيسي براي حذف فتو كاتاليستي فنازوپيريدين
حاج اسمعيلي آزاده(تاریخ دفاع: 1395/10/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارتقاء كاتاليزور ريفورمينگ اتانول براي كاهش محصولات جانبي
نجات طاهره(تاریخ دفاع: 1395/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
داربست مهندسی بافت پوست بر پایه پلی کاپرولاکتون، پلی وینیل الکل و آلوئه ورا
(2019-10-23)
داربست مهندسی بافت پوست بر پایه پلی کاپرولاکتون، پلی وینیل الکل و آلوئه ورا
دانشگاه سمنان(2019-10-23)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
Magnetic Nanoparticles: Synthesis, Characterization, and Diverse Applications   (13 بار دانلود)
منبع معرفی شده مربوط به آزمون جامع رشته علوم و فناوری نانو-نانومواد است.
Use of nanostructured materials in drug delivery   (174 بار دانلود)
منبع معرفی شده مربوط به آزمون جامع رشته مهندسی پزشکی گرایش بیومواد است.
Nanostructured polymers   (121 بار دانلود)
منبع معرفی شده مربوط به آزمون جامع رشته مهندسی پزشکی گرایش بیومواد است.
Use of nanostructured materials in medical diagnostics   (107 بار دانلود)
منبع معرفی شده مربوط به آزمون جامع رشته مهندسی پزشکی گرایش بیومواد است.
Toxicity of nanostructured biomaterials   (109 بار دانلود)
منبع معرفی شده مربوط به آزمون جامع رشته مهندسی پزشکی گرایش بیومواد است.
Nanotechnoloy understanding small systems   (318 بار دانلود)
فصل های 4 و 6 این مرجع (فصل 6: صفحه 207 تا پایان فصل)، منابع آزمون جامع رشته علوم و فناوری نانو گرایش نانومواد خواهند بود.
Springer Handbook of Nanomaterials   (293 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
شیمی عمومی   (624 بار دانلود)
ارائه شده در نیمسال دوم سال تحصیلی

رشته : مهندسی شیمی
شیمی عمومی   (606 بار دانلود)
ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی

رشته : مهندسی شیمی
ساخت و کاربرد نانومواد   (604 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی , گرایش : نانوفناوری
شیمی و نانوفناوری   (582 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی , گرایش : نانوفناوری
نانوسرامیک ها   (631 بار دانلود)
رشته : علوم و فناوری نانو , گرایش : نانومواد
نانوتکنولوژی پیشرفته 2   (567 بار دانلود)
رشته : علوم و فناوری نانو , گرایش : نانومواد
نانوتکنولوژی پیشرفته 1   (629 بار دانلود)
رشته : علوم و فناوری نانو , گرایش : نانومواد

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

دانشگاه سمنان- پردیس شماره 1- پردیس علوم و فن آوری های نوین- دانشکده نانوفناوری
bahrami.zoh@semnan.ac.ir
(+98)2331535406

فرم تماس